Namnet var Slisk

Gästskribent Lovis Lindquist

Slisk, Varulv, Nyckelpiga, Wasp, Messiah, Traktor Destruktor och Amiral. Alla är de exempel på namn Skatteverket gett avslag på och listan kan göras ännu längre (och roligare). Många namn kan man kanske förstå varför de fått avslag men varför ska Skatteverket bestämma detta? 

Lovis Lindquist


Att man inte får namnge sina barn till vad som helst är rimligt, så sent som i år var det t.ex. ett par föräldrar som ville döpa sitt barn till Fisen. Då barnet inte själv väljer sitt namn är det rimligt att barnet inte har ett namn som av uppenbara skäl kommer utsätta barnet för t.ex. mobbning. Men om en myndig person vill byta namn borde hen rimligtvis få byta till vad hen själv vill utan att staten ska lägga sig i. Om man är dum nog att vilja byta namn till t.ex. Hitler eller Kuken så borde man rimligtvis själv få ta konsekvenserna av det.

I namnlagen står det följande “Som förnamn får inte godkännas namn som kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som skall bära det eller namn som av någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.” Vissa namn kommer självklart väcka anstöt, som Hitler eller Kuken men det är föga troligt att ett stort antal människor skulle vilja byta namn till det. I fall som inte är lika extrema blir detta svårare att bestämma. Det som väcker anstöt hos en person behöver nödvändigtvis inte göra det hos någon annan. Det är subjektivt och borde då rimligtvis inte bestämmas av Skatteverket.

Detta är dock långt ifrån den enda regeln om vad man får heta. Reglerna för vad man får heta i förnamn är inte många till skillnad för reglerna för efternamn. Man får t.ex. inte byta till ett efternamn som är detsamma som ens förnamn, kan förväxlas med någon annat (även ett utländsk efternamn) eller tillhör en utdöd släkt. Det enda dessa regler gör är att stoppa folk från att heta något som på inget sätt skadar någon annan och borde därför tas bort.

Att namnlagen är onödig kan verka som en oviktig och lite löjlig fråga, inte minst nu i kristider, men till syvende och sist handlar det om att individen själv ska få bestämma över sig själv utan att staten lägger sig i. Staten har betydligt viktigare saker att bry sig om, t.ex. sjukvård eller skola, och att reglera folks namn är inte en av dess kärnuppgifter.