Klimatet väntar inte på Miljöpartiet och Moderaterna

Skribent: Kaspian Persson

Under de senaste veckorna har energidebatten blossat upp i Sverige. Den handlar om huruvida vi har inhemsk elbrist eller inte och om det finns en koppling mellan nedläggningen av kärnkraftverk och elbristen. Som vanligt har Moderaterna och Miljöpartiet stångat sina huvuden mot varandra och jag tycker helt uppriktigt klimatet förtjänar bättre.

Kaspian Persson

Frågan om elbrist är egentligen bara toppen av ett isberg för den ständiga konflikten mellan Miljöpartiet och Moderaterna inom klimatdebatten.

Den delen av energidebatten som polariserar allra mest är frågan om utfasningen av den svenska kärnkraften eller bevarandet av densamma. Linjerna MP och M har i frågan går direkt mot varandra och utgör vad energidebatten i Sverige ska handla om. I en fråga där jag ändå håller med Moderaterna så blir man ändå som liberal besviken. Debatten om energipolitiken stannar vid kärnkraftens vara eller icke vara och det är inget bra. Det som saknas rör enligt mig två saker:

1. Överföringskapaciteten inom Sverige. Det måste bli enklare att överföra el från regioner med överskott till andra regioner med underskott.

2. Avskaffandet av subventionerna från statligt håll till förnybara energikällor (i enlighet med energiöverenskommelsen som instiftades 2016 mellan S, MP, M, KD och C) . Om grön energi från Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftig ute i Europa måste vi slopa subventionerna och låta marknaden bestämma. 

En annan fråga som inte bara polariserar i riksdagen utan också mellan landsbygd och stad är bensinskatten (som egentligen är koldioxidskatt). I ett hörn står MP och vill höja bensinskatten och i andra står M som vill sänka. Jag tycker att båda lägren har fel. Frågan är svår då behovet av bil varierar stort beroende på om du bor på landsbygden eller i staden. Jag som själv bor ute på landsbygden vet att bilen är en viktig komponent för att livet här ska rulla framåt. Samtidigt så måste vi för klimatets skull minska på utsläppen av koldioxid och då innefattar det även bilarna på landsbygden.

Målet måste vara att människor som bor på landsbygden ska kunna byta ut sin bil som släpper ut mycket koldioxid mot en annan bil som inte släpper ut lika mycket. Därför är en skatt på klimatfarliga drivmedel är bra men att den måste kombineras med en bred sänkt inkomstskatt så att människor har råd att ställa om. Att vilja sänka skatten på bensin är ren och skär populism från moderaternas sida och en höjd skatt på drivmedel utan en bred sänkning på inkomstskatt som Miljöpartiet förespråkar kommer vara förödande för den gröna omställningen på landsbygden. 

Det som svensk klimatdebatt borde handla mer om är hur man genom EU skulle kunna minska utsläppen ute i Europa. Det är trots allt där vi kan göra som störst skillnad för klimatet. Där tycker jag det bara finns ett parti i svensk politik i nuläget som tar det på allvar och det är Liberalerna. En av nycklarna till att på riktigt möta och mota klimatkrisen är genom internationellt samarbete och där fyller EU den funktionen som nyckelring.

Viktiga reformer som en europeisk koldioxidskatt, lagringspeng för carbon capture på europeisk nivå och utfasning av all elförsörjning som inte är fossilfri inom hela Europa måste komma på plats. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro har även drivit frågan om “Carbon Border Adjustment Mechanism” vilket innebär att även varor som är producerade utanför EU ska behöva betala för sin klimatpåverkan när de kommer in EU. Där tycker jag fler partier i Sverige ska föra samma linje som Liberalerna och på så sätt möta klimatkrisen på riktigt.   

Sammanfattningsvis hoppas jag att klimatdebatten slutar handla om ytterligheter och att man börjar ta den på allvar. Det förtjänar nämligen inte bara jorden utan också våra framtida generationer. 

2 reaktioner till “Klimatet väntar inte på Miljöpartiet och Moderaterna”

  1. Av någon anledning skickades mitt svar lite tidigt, så jag svarar mig själv här då!

   Inledningsvis håller jag med Kaspian om att energidebatten har två stora fel: för det första berör den inte vad som är viktigt, för det andra vilseleder den och låter allmänheten tro att energipolitik är den enda klimat- och miljöpolitiken som finns. Angående hans åsikter om vad som saknas från debatten kanske jag kan ge lite klarsyn i varför det är så:

   1. Överföringsbristen. Hela högern är medvetna om att många av dessa påstådda problem vi möter idag kommer lösas när Sydvästlänken kommer i drift. Sverige bygger dessutom ut elnätet som aldrig förr! Högern vet att de inte kan vinna några röster på att säga att det löser sig, så därför har man helt ignorerat detta. Alla är överens om att stamnätet ska byggas ut, därför byggs det ut i rekordfart.

   2. I praktiken har (vad jag förstått) subventionerna till grön el försvunnit då elcertifikaten har nått spelat ut sin roll. Alla vindkraftverk som placeras idag gör det för att de är marknadsmässigt effektiva, för att de kan klara sig på den fria marknaden.

   Angående “bensinskatten” undrar jag varför du påstår att vi vill höja den? En höjning av bensinskatten som politisk fråga för Miljöpartiet har inte varit aktuell på flera år. Jag vet att Miljöpartiet ville sänka reseavdraget också för att kompensera för regionaliteten med bensinskatten. För att göra det lättare att ställa om har vi inlett en grön skatteväxling och bonus malus, just för att det ska vara enklare att ställa om. Men jag håller med dig: en sänkning vore ren populism.

   Det är många ställen jag håller med dig, verkar det som! Svensk klimatdebatt måste handla om vad vi kan göra på både nationell och internationell nivå, det är faktiskt min våta dröm. Tänk om vi kunde prata om en omställning till cirkulär ekonomi istället för att prata om vi ska kasta miljardsubventioner på kärnkraftverk! En mycket bättre diskussion som gynnar både Liberalerna och Miljöpartiet. En sak jag inte håller med dig om 1. vem som driver politiken, och 2. om den bör drivas.

   Du pratar först om koldioxidskatter, det är absolut ett av de mest effektiva sätten att sänka utsläpp på idag. Faktum är detta: det är ett miljöpartistiskt förslag, det är Miljöpartiet som fått igenom höjda koldioxidskatter. Priset är /rekordhögt/ för att släppa ut idag. Detta är tack vare MP och gröna gruppen. Detta är vad som leder till en omställning i Europa idag. Det är inte längre lönsamt (eller är snart inte lönsamt), att släppa ut.

   Du pratar om att det bör handla om CCS, alltså carbon capture. Jag vädjar till hela LUF att inte acceptera denna snuttefiltsteknologi, för det är vad det är. Det är en teknologi som 1. inte hjälper, 2. är extremt dyr, 3. tar bort fokus från den politik som behövs på riktigt. Låt mig utveckla: för att CCS ska kunna fungera måste vi absorbera lika många utsläpp som vi har släppt ut från början på industriella revolutionen. Detta är flera hundra biljoner ton. Det finns inte plats för det. Vad som behövs är ett radikalt systemskifte, detta måste ni också inse. När till och med EEA säger att grön tillväxt är omöjlig, då är det vi som måste lyssna på dem.

   Det är det klimat och miljödebatten egentligen kommer handla om eller snarare vad den bör handla om. Tillväxt eller nerväxt? Följa tillväxtens bristfälliga ideologi för hopp om en teknologisk lösning, eller nerväxt. Att diskutera huruvida vi bör investera miljardbelopp i CCS eller kärnkraft spelar ingen roll när vi fortfarande släpper ut massa koldioxid.

   Jag hoppas mitt svar blir accepterat och vill säga att det var en välskriven artikel, Kaspian. Allt gott.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *