Luften är fri! -Men för vem?

Luften borde vara fri, både inom- och utomhus. Därför ska rökförbudet på restauranger, barer och uteserveringar avskaffas.”

Detta står på LUF Västs hemsida om distriktets åsikter . Distriktet är emot lagen som röstades igenom av riksdagen den 12 december 2018 som  förbjuder rökning på utvalda offentliga platser. Distriktet är även emot tidigare restriktioner gällande rökningen. Argumentationen emot rökningsförbudet brukar ofta vara att det begränsar individens frihet. Detta argument är ett vanligt liberalt argument men frågan är om det i grunden är liberalt?

Skulle man istället kunna påstå att det i själva verket är liberalt med ett rökningsförbud?

År 2017 beräknade Cancerfonden och Skandia att samhällets kostnader på grund av rökning ligger på runt 31,5 miljarder kronor per år. Kostnaderna innefattar sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och informell sjukvård. Om man tar bort skatteintäkten för tobaksprodukter på ca 11,7 miljarder 2017 kostar landets rökare skattebetalarna ytterligare 19,8 miljarder kronor. Det är inte långt ifrån det vi lägger på polismyndigheten. Om vi också kollar närmre på vad Cancerfonden och Skandias uträkning berättar om sjukvårdkostnader så ligger kostnaden på 9,9 miljarder. Det motsvarar ungefär 14 procent av de 68,5 miljarderna vi skattebetalare fick lägga på hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

Argumentet att rökningsförbudet i själva verket kan vara liberalt är ett argument som många glömmer. När många argumenterar ur en liberal synpunkt räknar de aldrig med att din frihet slutar där någon annans börjar. Att lägga till det i ekvationen bidrar till att se rökförbudets potentiella liberala påverkan. 

Enligt Hjärt- och Lungfonden så andas du in endast en fjärdedel av den totala röksumman som din cigarrett släpper ut. Då utsläppet från en cigarrett är så pass stor, så verkar det inte bara rökaren utan också personer i närheten. Därför skulle man kunna argumentera för att ett rökningsförbud i själva verket ökar individens frihet då man minskar andelen rök andra får i sig.

Däremot skulle ett totalförbud mot försäljning av cigaretter inte vara bra för varken individ eller samhälle eftersom det hade bidragit till växande illegal handel men inte nödvändigtvis mindre rökning på allmänna platser. Därför är ett förbud mot rökning på platser eller områden mer effektiv.

Ett rökningsförbud på specifika platser kan bidra till att minska både den direkta och passiva rökningen, då kommer även skattebetalarna belastas mindre för det fria valet att röka. Luften borde vara fri för alla, inte begränsas av rökande personer som med konsumtion påverkar andra människors hälsa, och alla skattebetalares plånbok.

Carl Sjöbäck, skribent

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *