Den kunniga 16 åringen

Skribent Carl Sjöbäck

Rätten att rösta och vara medbestämmande i samhället tog stora steg fram tills för ungefär hundra år sedan då både män och kvinnor gavs samma rätt att rösta. Det är också då som vi grundlade den demokrati som än idag lever. Däremot har rösträtten ändrats efter detta till exempel då rösträttsåldern 1975 sänktes från 19 till 18 år. 

Carl Sjöbäck

Men är det självklart att inte fler grupper ska få rösta i samhället? Varför får till exempel inte barn och ungdomar rösta? De lever i samma samhälle som alla andra och påverkas i lika stor utsträckning av de olika lagar och regler som riksdagen antar.

Ett vanligt argument för att barn inte ska rösta är att de inte har möjligheten att ta ställning i så stora frågor då de inte helt förstår eller saknar ett intresse för den demokratiska processen.

Om man håller med om det resonemanget måste i så fall definitionen för barn diskuteras. Är man barn tills 15 års ålder då ett antal av samhällets ansvar, som straffmyndighet, börjar påverka eller begränsa individen i samhället. Eller är man barn tills 16 år då flertalet går ut den obligatoriska grundskolan och får börja övningsköra med alla ansvar i trafiken som följer med det? Eller är man barn tills 18 år fyllda, åldern för att vara myndig och i då de flesta lagar öppnar hela samhällets portar med tillhörande rättigheter och skyldigheter.

Jag anser att det är ett rimligt antagande att en person som gått ut den obligatoriska grundskolan också har tillräckligt med kunskap om samhället då det är skolans uppgift att ge dessa kunskaper för att kunna delta i hur samhället styrs genom att utöva rösträtt. Det skulle medföra rösträtt från 16 års ålder. 

Det går även i Liberala ungdomsförbundets linje då vi står för lätt tobakskonsumtion, lätt alkoholkonsumtion, straffmyndighet samt att man får betala inkomstskatt när man har fyllt 16 år. Detta hade också följt linjen att 16 år är en prövningsfas där man får prova att köra bil, prova att jobba och prova att göra egna beslut om sitt eget liv. Att få rösta som 16-åring i kommunalvalet är en provfas inför rösträtten. Och även om du skulle anse att den mogna åldern är 18 så bör du bli lättad av att rösträtt vid 16 år skulle resultera i att en genomsnittlig ålder på en förstagångsröstare blir 18 år. Genomsnittsåldern idag, med 18 år som gräns för rösträtt, är 20 år.

Demokratiutredningen från 2016 kommer fram till samma slutsats med en viss modifikation. Den föreslår att rösträtt från 16 år i kommunalval ska införas på prov för att sedan kunna införas fullt ut.

Det hade varit ett utmärkt beslut att inkludera fler i samhällsbeslut och debatt. Kanske skulle det också få effekten att fler unga människor blir aktiva inom politiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *